Programul Național "Educație prin Șah"

educatie prin sah
 • Programul de formare continuă Educație prin Șah” este oferit de Federația Română de Șah în colaborare cu Ministerul Educației și Casa Corpului Didactic Ialomița, fiind acreditat prin OME  nr. 6426 din 19.12.2022, pe o perioadă de 4 ani.

 • Obiectivul programului vizează pregătirea cadrelor didactice care predau în învățământul primar pentru a utiliza șahul ca instrument educațional în vederea:
  • dezvoltării cognitive a elevilor;
  • îmbogățirii metodelor de predare-învățare a curriculumului;
  • diversificării metodelor de captare a atenției;
  • stimulării motivației elevilor;
  • îmbunătățirii relațiilor în grupul de elevi.
 • Programul de formare se derulează online, având o durată de 50 de ore, din care:
  • 20 de ore sincron;
  • 30 de ore asincron;

 • Cursul are alocate 12 credite.
 • Participanții nu plătesc nicio taxă de participare, aceasta fiind suportată de Federația Română de Șah și de partenerii programului: Hidroelectrica, MOBEXPERT și Banca Transilvania.